การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 2: ประวัติศาสตร์ , โบราณคดี, วัฒนธรรมประเพณีในอีสาน :: ศูนย์พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

D กำหนดการ (ปรับปรุงล่าสุด 1 มี.ค. 60)

กำหนดการ
- รับบทความ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2559
ขยายรับบทความ ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 (หมดเขตรับบทความ)
- ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2560
- ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาตามเส้นทาง ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2560


D (วันที่ 9-10 มี.ค. 60)

กำหนดการประชุมวิชาการภาคบรรยาย และเสวนานอกสถานที่
ดาวน์โหลดไฟล์ กำหนดการ


Poster

โปรสเตอร์กำหนดการประชุมวิชาการ


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์: (เริ่มนับวันที่ 25 ก.ย. 59)