การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 2: ประวัติศาสตร์ , โบราณคดี, วัฒนธรรมประเพณีในอีสาน :: ศูนย์พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ

คำนำหน้า/ตำแหน่งวิชาการ :

กรณีเลือก อื่น ๆ (พิมพ์คำนำหน้า)

เลือกประเภทเข้าร่วมประชุม (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
เข้าร่วมประชุม : ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
นำเสนอบทความ : ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
ร่วมเสวนาตามเส้นทาง : ค่าลงทะเบียน 800 บาท
* หมายเหตุ กรณีที่ท่านนำเสนอบทความสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 1,000 บาท


รหัสยืนยันตัวตนไม่สามารถอ่านได้? กรุณา click >> Here!! << โหลดใหม่อีกครั้ง