การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 2: ประวัติศาสตร์ , โบราณคดี, วัฒนธรรมประเพณีในอีสาน :: ศูนย์พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สถานที่ประชุมวิชาการ/โรงแรมที่พักในอุดรฯ/สถานที่ท่องเที่ยวอุดรฯ

สถานที่จัดประชุมวิชาการ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล


โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทลห้องประชุมสำหรับการประชุมวิชาการ


ห้องประชุมสำหรับการประชุมวิชาการ

สถานที่พัก/โรงแรมในจังหวัดอุดรธานี


โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล

เลขที่ 111 หมู่ 11 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042 240 444, 095 115 5444, 081 380 1212 | โทรสาร : 042 304 123
อีเมล : info@prajaktrahotel.com | ฝ่ายขาย : sales1@prajaktrahotel.com
เส้นทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีถึง โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล
โรงแรมบ้านเชียง

ถนนมุขมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร : (042) 327911-29
แฟ็กซ์ : (042) 223200
เส้นทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีถึง โรงแรมบ้านเชียง
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี

โทรศัพท์: +66 (0) 4234 3555
แฟกซ์: +66 (0) 4234 3550
อีเมล: cud@chr.co.th
ที่อยู่: 277/1 Prajaksillapakhom Road, Amphur Muang, อุดรธานี 41000, ประเทศไทย เส้นทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีถึงโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี
โรงแรมเจริญโฮเต็ล

549-559 ถนนโพศรี อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
โทร 042-248-155, 042-246-121-4
เส้นทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีถึงโรงแรมเจริญโฮเต็ล

ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
โทร 042-248756

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดอุดรธานีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตเทศบาลนครอุดรธานี